Спеціалізовані вчені ради

Інформація про РСВР ДФ 41.884.063

Переглянути більше

Висновок про наукову новизну дисертації Семікоп Н.В.

Переглянути більше

Рецензія Берендєєвої А.І.

Переглянути більше

Рецензія Сухарєвої А.О.

Переглянути більше

Відгук офіційного опонента Абламського С.Є.

Переглянути більше

Відгук офіційного опонента Собакаря А.О.

Переглянути більше