Наука молодих вчених

Рада молодих вчених Одеського державного університету внутрішніх справ є добровільним, самоврядним об’єднанням наукової молоді Одеського державного університету внутрішніх справ, яке покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу університету, ад’юнктів (аспірантів), докторантів.

Статут Ради молодих вчених ОДУВС

Статут Ради молодих вчених ОДУВС

Переглянути більше