Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки
Про кафедру

Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки

 

Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки є навчально-науковим структурним підрозділом Херсонського факультету ОДУВС. 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу з підготовки юристів та працівників Національної поліції зі спеціальностей «Правоохоронна діяльність» й «Право».

 

Основні завдання кафедри:

 

  • організація і здійснення підготовки фахівців з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою;

 

  • проведення наукових досліджень за профілем кафедри;

 

  • надання організаційної та методичної допомоги керівництву факультету та адміністративно-командному складу курсів в проведенні заходів виховної та спортивно-масової роботи з курсантами і студентами.

 

Науково-педагогічних працівників  кафедри об’єднує загальна справа підготовки фахівців-правоохоронців та правознавців, забезпечує професійну готовність працівників поліції та правознавців на рівні сучасних вимог із таких напрямів, як: 

 

  • спеціальна фізична підготовка (фізичне виховання) − допомагає суттєво підвищити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовки правоохоронців, вміло застосовувати заходи фізичного впливу, прийоми самооборони та рукопашного бою в екстремальних ситуаціях при затримці правопорушників та захисту від нападу озброєних злочинців, формувати здатність витримувати значні фізичні та психологічні навантаження під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку та у боротьбі із злочинністю; 

 

  • вогнева підготовка допомагає засвоєнню курсантами знань з ТТХ, матеріальної частини вогнепальної зброї Національної поліції (пістолетів ПМ, Форт-12, снайперської гвинтівки Драгунова, автомата АКС-74У) та заходів безпеки при користуванні нею; досконалому оволодінню навичками стрільби із зазначених видів зброї, набуттю досвіду практичних стрільб (в тому числі прийомів та правил швидкісної стрільби, в різних умовах, з різних положень тощо);

 

  • тактико-спеціальна підготовка, алгоритми дій поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (ПППК) сприяє засвоєнню курсантами тактичних прийомів попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень у громадських місцях; підстав та порядку застосування працівниками поліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; тактиці першочергових дій працівника поліції на місці події; порядок перевірки документів та доставлення в поліцію осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення тощо.

 

  • домедична підготовка ‒ забезпечує засвоєння правоохоронцями та майбутніми юристами сучасних медичних знань та практичних прийомів надання долікарської  допомоги потерпілим, вмінням та навичкам  тактично грамотно діяти в екстремальних ситуаціях з порятунку життя та збереження здоров’я громадян.

 

  • безпека життєдіяльності та охорона праці − забезпечує слухачів та студентів фаховими знаннями щодо дій в ускладнених умовах (надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного походження тощо), а також надання допомоги потерпілим чи уникнення ураження від небезпечних факторів під час несення служби (на робочому місці). 

 

  • безпека дорожнього руху, оформлення ДТП − забезпечує підготовку поліцейських щодо охорони публічної безпеки на вулично-дорожній мережі, здійснення нагляду за дотриманням громадянами Правил дорожнього руху, підвищення мобільності нарядів патрульної поліції завдяки використанню службового транспорту (легкових автомобілів). 

 

Організація фізичного виховання та спорту здобувачів вищої освіти в Херсонському факультеті ОДУВС відноситься до основних завдань та проводиться з метою підвищення рівня фізичної підготовки працівників та курсантів факультету, необхідної для виконання оперативно-службових завдань, створення умов для підвищення фізичних якостей кожного правоохоронця. 

 

У відповідності з графіком роботи на факультеті функціонують спортивні секції. 

 

Курсанти і студенти активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня, є переможцями та призерами обласних, загальнодержавних та міжнародних турнірів. 

 

Викладачами кафедри готуються та видаються методичні розробки, навчальні посібники на допомогу курсантам, студентам та слухачам (практичним працівникам правоохоронних органів), проводяться міжкафедральні науково-практичні семінари, викладачі беруть участь у відомчих вузівських та Всеукраїнських конференціях з відповідної тематики.

 

Науково-педагогічні працівники розвивають кращі традиції минулих поколінь працівників кафедри та ветеранів факультету, вносить вагомий вклад у почесну справу навчання та фізичного виховання фахівців для Національної поліції України.