Про кафедру

Кафедра психології та педагогіки

 

Кафедру психології та педагогіки було створено наказом Міністерства внутрішніх справ України  від 16.06.2023 № 503 для забезпечення якісної підготовки офіцерів поліції та відкриття нової спеціальності 053 – психологія на рівні бакалаврату та магістратури. Кафедра психології та педагогіки є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

Кафедру очолила доктор психологічних наук, професор Людмила Анатоліївна Снігур  як обрана по конкурсу та згідно Наказу 229 від 11.09.2023.Сьогодні кафедра займає особливе місце в системі Одеського університету внутрішніх справ, органічно об`єднаною з системою психологічного забезпечення підготовки поліцейських.

 

 Професор Снігур Людмила Анатоліївна є засновником наукової школи в напрямку психології громадянськості, в 2005 році захистила докторську дисертацію, а в 2006 стала професором, має наукову школу. Серед захищених здобувачів офіцери та цивільні особи, що зараз займають провідні посади у відповідних сферах, у тому числі, є захисниками на фронті. Впровадження результатів докторського дослідження містить у тому числі діагностико-корекційну методику «Символ власного життя та символ життя України», яка десятками років використовується у підготовці фахівців силових структур для сприяння осмислення студентами та курсантами своїх ціннісних орієнтацій, смислів у загальному розвитку патріотизму та діяльної любові випускників до своєї Батьківщини. 

 

Діяльність кафедри забезпечується штатним доктором педагогічних наук, професоркою Бужиною Іриною В’ячеславівною, знаним в Україні фахівцем, членом спеціалізованої вченої ради з захисту наукових робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук. Професор кафедри Прудка Людмила Миколаївна є гарантом у підготовці психологів за спеціальністю 053  базового рівня бакалаврату, має публікації у відповідній сфері, знані в Україні та за її межами. Професор кафедри Матієнко Тетяна Василіївна працює в державному університеті десятки років, підготувала цілу плеяду випускників, деякі з яких  працюють в університеті і є послідовниками наукової школи професора. Професор кафедри Пасько Ольга Миколаївна пройшла шлях від студентки університету до знаного у своїй галузі науковця, розробляє фундаментальні дослідження, автор багатьох наукових праць,  має високий рейтинг серед студентів, курсантів та користується великою повагою серед співробітників університету. Професор кафедри кандидат психологічних наук Смірнова Ольга Михайлівна є практичним психологом, профайлером з понад двадцятип’ятирічним досвідом, автором усвідомленої корпоральної психології розвитку особистості. Забезпечує  впровадження і контроль за підготовкою спеціалістів у практичній складові реалізації отриманих знань.

 

Кафедра психології та педагогіки забезпечує викладання понад  чотири десятки навчальних дисциплін, у тому числі загальну психологію, історію психології, психологічні основи супротиву тероризму, Українську національну психологію і педагогіку в здобутках і персоналіях, психологію здоров’я людини: духовний, особистісний і тілесний виміри, психології та інші. Студенти та курсанти, які вивчають дисципліни кафедри, можуть ефективно комунікувати в умовах стресу та непередбачуваних обставинах, ефективно діяти та здійснювати першу допомогу при необхідності реабілітаційних заходів в умовах війни, знають основи психологічного відновлення людини. 

 

Викладач кафедри Краснопольська Світлана Михайлівна веде курсантсько-студентський науковий гурток: «Психолог». На засіданнях гуртка здобувачі вищої освіти поглиблюють свої знання з психології та педагогіки та розвивають цікаві наукові напрямки дослідження, приймають участь у наукових заходах в університеті та за його межами.