Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції з метою забезпечення ними охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною формою (строк навчання 3 роки) навчання здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

 

Гарантом освітньо-професійної програми є підполковник поліції Пишна Алла Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції.