ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ВОНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ

КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

 

 

з/п

Назва навчальної дисципліни

Спеціальність

Рівень вищої освіти

За рахунок державного бюджету:

1.Вогнева підготовка

081 «Право»

бакалаврський

2.Вогнева підготовка

262 «Правоохоронна діяльність»

бакалаврський

3.  Вогнева і тактико-спеціальна підготовка

081 «Право»

магістерський

4.Вогнева і тактико-спеціальна підготовка

262 «Правоохоронна діяльність»

магістерський

За контрактною формою навчання:

5.Вогнева підготовка

262 «Правоохоронна діяльність»

бакалаврський

6.Вогнева і тактико-спеціальна підготовка

262 «Правоохоронна діяльність»

магістерський