В університеті здійснюється підготовка здобувачів ...

В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

news-photo

В Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

З метою якісної реалізації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за ініціативою гаранта –  кандидата юридичних наук, професора Сергія Албула була організована низка робочих зустрічей з представниками академічної спільноти, які є гарантами аналогічних ОПП в інших закладах вищої освіти.

 

У першій зустрічі взяв участь доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор Дмитро Цехан.

Гаранти проаналізували відповідні освітні програми Одеського державного університету внутрішніх справ та Національного університету «Одеська юридична академія», зосередивши увагу на проблемних аспектах підготовки сучасних правоохоронців в умовах воєнного стану.

Сергій Албул

Як зазначив представник академічної спільноти, освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ, відображає сучасні вимоги до фахової підготовки працівників правоохоронних органів, відповідає вимогам практичного спрямування навчання, та дозволяє забезпечити якісну підготовку магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».