Заслуховування звітів здобувачів ступеня доктора ф...

Заслуховування звітів здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук

news-photo

У період з 3 по 4 липня відбулось заслуховування ад’юнктів, аспірантів та докторантів Одеського державного університету внутрішніх справ щодо виконання ними індивідуального плану наукової роботи.

На початку заходу перший проректор університету Сергій Братель привітав наукову спільноту та наголосив на основних вимогах, які висуваються сьогодні до здобувача наукового ступеня доктора філософії та доктора наук. 

 

 

Також виступили гаранти освітньо-наукових програм Аліна Денисова та Андрій Бабенко, які наголосили на дотриманні етики академічної доброчесності під час підготовки дисертаційних робіт, можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії, академічній мобільності. Окремо наголосили на можливості проведення наукової роботи через призму науково-дослідної лабораторії з проблемних питань кримінального аналізу університету. 

 

 

Під час зустрічі здобувачі докторантури та аспірантури доповіли про стан підготовки дисертаційних досліджень та прозвітували про інші наукові досягнення за період їх навчання. Присутні керівники кафедр та наукові керівники надали характеристику кожному здобувачеві. 

 

 

Після доповідей молодих науковців було проаналізовано стан публікаційної активності аспірантів, наголошено окремим здобувачам про необхідність пришвидшити наукову роботу, аби встигнути до завершення навчання пройти процедуру захисту. Окремо відмітили аспірантів, які регулярно беруть участь у тьюторських заняттях в університеті. 

 

 

В цілому захід мав жвавий, зворотній зв'язок. Керівництво університету мало змогу в повній мірі оцінити рівень підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.