Заслуховування ад’юнктів, аспірантів та докторанті...

Заслуховування ад’юнктів, аспірантів та докторантів ОДУВС

news-photo

14 лютого 2024 року відповідно до доручення ректора відбулось заслуховування ад’юнктів, аспірантів та докторантів Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Захід відкрив ректор університету Дмитро Швець, який привітав наукову спільноту та побажав плідної праці в умовах сьогодення.

 

 

З вітальним словом виступили проректор університету Максим Корнієнко та гаранти освітньо-наукових програм Аліна Денисова та Андрій Бабенко, які наголосили на дотриманні етики академічної доброчесності під час підготовки дисертаційних робіт, строки та умови захисту дисертацій, можливості внесення пропозицій до освітньо-наукових програм.

 

 

Під час зустрічі здобувачі докторантури та аспірантури звітували про свої досягнення за період їх навчання. Після доповідей молодих науковців було проаналізовано стан публікаційної активності аспірантів, вказано ряду здобувачів на необхідність посилення зусиль у напрямку публікацій отриманих науково-практичних результатів у наукових фахових виданнях.