Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ун...

Засідання разової спеціалізованої вченої ради в університеті

news-photo

 

21 червня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.058 щодо захисту дисертації Джелілової Мєр'єм Аліївни на тему «Запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні України» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання ради пройшло під головуванням завідувача кафедри кримінального права та кримінології доктора юридичних наук, професора Конопельського Віктора Ярославовича.

 

 

Опонентами виступили:

- Назимко Єгор Сергійович, доктор юридичних наук, професорперший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ; 

 

- Баб’як Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

 

Рецензенти:

- Беніцький Андрій Сергійович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

- Кулик Людмила Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

 

Науковий керівник:

 

Бабенко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Джеліловій Мєр'єм Аліївні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».