Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ун...

Засідання разової спеціалізованої вченої ради в університеті

news-photo

 

26 квітня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.054 щодо захисту дисертації Стоянова Костянтина Степановича на тему «Захисник та представник як учасники кримінального провадження у досудовому розслідуванні» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання ради пройшло під головуванням проректора університету доктора юридичних наук, професора Корнієнка Максима Вікторовича.

 

 

Опонентами виступили:

 

- завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Джафарова Олена В’ячеславівна;

 

- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету №2 Криворізького ННІ Донецького державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, доцент Пилипенко Дмитро Олексійович.

 

 

Рецензенти:

 

- професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Тарасенко Владислав Єгорович;

 

- професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, професор Смоков Сергій Михайлович.

 

 

Науковий керівник:

 

- проректор Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Крикун Вячеслав Віталійович.

 

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Стоянову Костянтину Степановичу ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».