Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ун...

Засідання разової спеціалізованої вченої ради в університеті

news-photo

 

14 лютого в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.049 щодо захисту дисертації Тригуба Сергія Миколайовича на тему «Адміністративно-правові засади діяльності органів Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання ради пройшло під головуванням завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного процесу університету доктора юридичних наук, професора Денисової Аліни Володимирівни.

 

 

 

Опонентами виступили:

 

професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Пчелін Віталій Борисович;

 

завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Мердова Ольга Миколаївна.

 

Рецензенти:

 

професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Грохольский Володимир Людвігович;

 

 

директор Інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович.

 

Науковий керівник:

 

професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Ярмакі Христофор Петрович.

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Тригубу Сергію Миколайовичу ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».