Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ОД...

Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ОДУВС

news-photo

 

12 лютого в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.048 щодо захисту дисертації Ладіної Людмили Степанівни на тему «Юридична відповідальність приватного нотаріуса за адміністративним законодавством України» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання ради пройшло під головуванням доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного процесу університету Денисової Аліни Володимирівни.

 

 

 

Опонентами виступили:

 

головний науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені ак. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Зозуляк Ольга Ігорівна;

 

доцент кафедри адміністративного та господарського права ОНУ імені І. І. Мечникова кандидат юридичних наук, доцент Ільєва Наталія Василівна.

 

 

 

Рецензенти:

 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Мирза Світлана Степанівна;

 

доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Сірко Вікторія Сергіївна.

 

 

 

Науковий керівник:

 

професор кафедри державно-правових дисциплінфакультету №2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Веселов Микола Юрійович.

 

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Ладіній Людмилі Степанівні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».