ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ДО О...

ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

news-photo

В Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

 

Важливою складовою якісної реалізації будь-якої освітньої програми безсумнівно є врахування точок зору представників академічної спільноти – освітян та науковців з інших наукових закладів та закладів вищої освіти.

 

 

З метою якісної реалізації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за ініціативою гаранта – кандидата юридичних наук, професора Сергія Албула була організована чергова робоча зустріч з представниками академічної спільноти.

 

Кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул та доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор Дмитро Цехан

 

У зустрічі взяв участь доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор Дмитро Цехан.

 

Учасники робочої зустрічі проаналізували наявну освітню програму Одеського державного університету внутрішніх справ, перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів, зосередивши увагу на актуальних аспектах підготовки сучасних правоохоронців в умовах воєнного стану.

 

Було наголошено, що освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ відображає сучасні виклики до фахової підготовки працівників правоохоронних органів, відповідає вимогам практичного спрямування навчання та дозволяє забезпечити якісну підготовку магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».