Використання «Сase method» під час бінарних занять...

Використання «Сase method» під час бінарних занять з оперативно-розшукової діяльності

news-photo

«Case method» – це техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій. При цьому, здобувачі вищої освіти мають досліджувати ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них.

 

Цей метод сприятиме опануванню компетентностями щодо застосовувати знань у практичних ситуаціях, формуванню у здобувачів вищої освіти вмінь аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень. Слід зазначити, що поєднання «Case method» із залученням до аудиторних занять працівників практичних підрозділів є запорукою фахової підготовки правоохоронців нової формації.

 

Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, Сергій Албул

 

З метою поєднання практичної та теоретичної складових професором кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидатом юридичних наук, професором Сергієм Албулом до участі у практичному занятті з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» у студентів 3-го курсу відділення підготовки студентів денної форми навчання Інституту права та безпеки ОДУВС був запрошений начальник відділу 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України майор поліції Віктор Байов.

 

Практико-орієнтоване заняття з використанням «Case method» було присвячене розв’язанню реальних проблемних ситуацій в діяльності Національної поліції України.

 

Заняття стало не тільки цікавим, але й дуже корисним для майбутніх правоохоронців.