Використання «Case method» під час бінарних занять...

Використання «Case method» під час бінарних занять з оперативно-розшукової діяльності

news-photo

Набуття курсантами практичних навичок оперативно-розшукової діяльності є запорукою фахової підготовки майбутніх працівників кримінальної поліції.

 

 «Case method» (метод кейсів, метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – це техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій. При цьому, здобувачі вищої освіти мають дослідити ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Цей метод сприятиме опануванню компетентностями щодо застосування знань у практичних ситуаціях, формуванню у здобувачів вищої освіти вмінь аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень. 

 

 

Саме з цією метою науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності було організовано та проведено бінарне практичне заняття для курсантів 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність». Заняття проводили завідувач кафедри ОРД кандидат юридичних наук, доцент Сергій Єгоров та професор кафедри ОРД кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул.

 

 

Практико-орієнтоване заняття з використанням «Case method» було присвячене розв’язанню реальних проблемних ситуацій в діяльності Національної поліції України. Під час заняття курсанти у складі малокомплектних груп на умовній території вирішували конкретні практичні завдання, пов’язані з отриманням інформації, встановленням місцезнаходження умовно викрадених речей, встановленням контакту з різними особами, впізнанням осіб за прикметами, застосуванням технічних засобів, обстеження публічно доступного місця тощо. Після завершення першого етапу практичного заняття, курсанти мали здійснити оформлення отриманих результатів у вигляді службових документів.

 

 

Наприкінці заняття було здійснено спільне обговорення процесу виконання  завдань та отриманих результатів. Заняття стало не тільки цікавим, але й дуже корисним для майбутніх правоохоронців.