Укладено договір про співпрацю ОДУВС з Одеським на...

Укладено договір про співпрацю ОДУВС з Одеським національним економічним університетом

news-photo

 

Досягнення високих стандартів сучасної вищої освіти передбачає впровадження найсучасніших методик та практик освітянської та наукової діяльності, вдосконалення освітніх програм з урахуванням позитивного вітчизняного досвіду, розширення можливостей студентського самоврядування, обмін результатами наукової діяльності. Все це досягається завдяки розширенню співробітництва між регіональними закладами вищої освіти. Розширення співробітництва є одним із стратегічних напрямів вишів, які прагнуть до розвитку і лідерства на ринку надання освітніх послуг.

 

Сьогодні, 18 жовтня, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро ШВЕЦЬ та ректор Одеського національного економічного університету Анатолій КОВАЛЬОВ уклали договір про співпрацю. Метою договору є співробітництво з реалізації спільних проєктів в напрямку навчальної, науково-дослідної, навчально-методичної роботи, інформаційних та консультативних послуг, взаємного обміну досвідом і підвищення кваліфікації з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування.

 

Укладення договору про співпрацю

 

Задля досягнення мети керівництвом було домовлено про співробітництво у наступних напрямах:

 

1. Обмін інформацією про плани діяльності, проєкти і програми в галузі підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що розроблені та реалізуються;

 

2. Проведення спільних заходів, що становлять взаємний інтерес;

 

3. Здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів.

 

Проректор ОДУВС доктор юридичних наук, професор Максим КОРНІЄНКО та Директор Інституту права та безпеки доктор юридичних наук, професор Андрій БАБЕНКО

 

Під час підписання договору проректор державного університету доктор юридичних наук, професор полковник поліції Максим КОРНІЄНКО та директор інституту права та безпеки доктор юридичних наук, професор Андрій БАБЕНКО разом з проректорами Одеського національного економічного університету опрацювали питання щодо реалізації домовленостей з питань підвищення якості вищої освіти.

 

Після успішного укладення договору про співпрацю ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро ШВЕЦЬ ознайомив керівництво Одеського національного економічного університету з умовами навчання здобувачів вищої освіти, продемонстрував проходження лекційних та практичних занять, а також на базі музею Одеського державного університету внутрішніх справ розповів про історію, структуру та значення закладу вищої освіти.

 

Ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро ШВЕЦЬ (зправа) та ректор Одеського національного економічного університету Анатолій КОВАЛЬОВ (зліва)