Студенти інституту права та безпеки особисто форму...

Студенти інституту права та безпеки особисто формуватимуть освітній процес через набір навчальних дисциплін

news-photo

 

В інституті права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ продовжено роботу щодо запровадження системи вибіркових компонентів для студентів всіх рівнів навчання. Протягом квітня адміністрацією інституту права та безпеки організовано онлайн-зустрічі зі здобувачами та представниками кафедр університету.

 

Студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія» (психолог ювенальної превенції) та другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Правоохоронна діяльність» ознайомлено з алгоритмом формування індивідуальної освітньої траєкторії та презентаціями передбачених каталогами вибіркових освітніх компонентів.

 

 

Директор інституту Андрій БАБЕНКО зазначив, що згідно з частиною 1 пунктом 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» особа, яка навчається у закладі вищої освіти має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

 

 

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються з різних освітньо-професійних програм університету, за погодженням з керівником інституту. Вибіркові дисципліни надають можливість для більш повного забезпечення професійних компетенцій у студентів, формують конкурентоздатного фахівця на ринку праці, дозволяють ефективно використовувати спеціалізовані аудиторії та полігони університету.

 

До презентацій вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти інституту права та безпеки спеціальностей 262 «Правоохоронна діяльність», 081 «Право», 053 «Психологія» долучилися і завідувачі кафедр інституту, а саме: Володимир ДРИШЛЮК, завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права; Сергій СКРИЛЬ, завідувач кафедри державно-правових дисциплін; Микола ЮРЧЕНКО, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права, та завідувачі кафедр інших факультетів – Віктор МАКОВІЙ, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін; Алла ПИШНА, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції, та Аліна ДЕНИСОВА, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; Віктор КОНОПЕЛЬСЬКИЙ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування; Ганна ФОРОС, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та інші. 

 

В наступному етапі студентам необхідно здійснити свій вибір, тож бажаємо здобувачам успіху та впевненості у виборі навчальних дисциплін!