Співпраця з роботодавцями

Співпраця з роботодавцями

news-photo

 

З 15 та 22 квітня розпочалась виробнича практика за програмами підготовки бакалаврів у здобувачів 3-го курсу ОПП «Правоохоронна діяльність» та 4-го курсу ОПП «Право» відділення підготовки студентів денної форми навчання інституту права та безпеки. 

 

Виробнича практика надає компетенції майбутнім фахівцям для самостійного виконання обов'язків на першій посаді, де вони працюватимуть. 

 

Практика дає також можливість студенту засвоїти досвід старших колег, вивчити традиції колективу, форми і методи роботи та продемонструвати свої професійні навички, уміння працювати в команді та зробити перші кроки на шляху формування конкурентоздатного випускника в правоохоронній діяльності, визначитися з першим робочим місцем. 

 

Здобувачі наразі проходять виробничу практику у підрозділах Головного управління Національної поліції в Одеській області, Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, судах м. Одеса, адвокатських об’єднаннях та ін. 

 

Значний вплив на добросовісне ставлення до практичного навчання має взаємодія саме керівника практики від університету і студента, що допомагає більш раціонально використовувати свій робочий час, що є дієвим фактором у саморозвитку особистості студента.

 

 

Протягом квітня місяця керівники практик від університету, зокрема, завідувач кафедри ТЗГП к.ю.н., доцент Володимир ДРИШЛЮК; завідувач кафедри КМП к.п.н., доцент Микола ЮРЧЕНКО; доцент кафедри КМП к.ю.н. Ігор ФЕДОРОВ, відвідували студентів за місцем проходження практики. Перевірили відповідність виконання завдань програмі практики, провели додатковий інструктаж з охорони праці, забезпечення базами практик нормальних умов праці та побуту, правильність ведення запису у щоденнику практикантами. 

 

Обговорено з керівниками від баз практики рекомендації та пропозиції щодо покращення освітнього процесу. 

 

Бажаємо здобувачам плідної праці, подолання усіх перешкод на шляху удосконалення професійного вміння та набуття практичного досвіду! Вкотре наголошуємо, що ваше майбутнє в професійній діяльності залежить від наполегливості та відповідальності в навчанні зараз.