Практичні заняття з оперативно-розшукової тактики ...

Практичні заняття з оперативно-розшукової тактики із застосуванням методу «Brainstorming»

news-photo

 

Останнім часом у методиці викладання профільних навчальних дисциплін поряд із традиційними методиками виникає зацікавлення новими освітніми моделями, технологіями та методами, які передбачають перехід від механічного нагромадження знань до більш прагматичного підходу відносно реальної діяльності фахівця певної сфери. 

 

Одним із методів викладання, який сприяє розвитку і засвоєнню вмінь і практичних навичок є метод «мозкового штурму» (Brainstorming). Це оперативний метод розв’язання проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення запропоновано виказати якомога більшу кількість варіантів розв’язання конкретної проблеми, не уникаючи навіть найфантастичніших рішень. Головними аспектами є максимальна кількість ідей та повна заборона на критику на початкових етапах.

 

Саме з використанням вказаного методу було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова тактика» для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. 

 

Заняття проводив професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, професор Сергій АЛБУЛ.

 

 

Навчальні взводи було поділено на малокомплектні групи, яким було запропоновано фабули щодо вчинення кримінальних правопорушень. За наданими обставинами та умовами здобувачі вищої освіти мали висунути оперативно-розшукові версії з метою розкриття злочинів, окреслити оптимальний перелік першочергових оперативно-розшукових заходів.

 

Після завершення першого етапу заняття викладачем з числа учасників кожної групи визначалися умовні «керівник оперативного підрозділу», «слідчий», «працівники оперативного підрозділу», які доповідали та відповідали на запитання. Відповідно до обраної курсантами лінії поведінки викладачем надавалися додаткові уточнюючі умови, що «виникли» під час проведення першочергових заходів.

 

На завершальному етапі заняття учасники груп мали скласти певні службові документи. 

 

Слід вказати, що завдяки цьому методу здобувачі вищої освіти матимуть змогу повніше оволодіти фаховими знаннями, розвивати відповідні професійні та особистісні якості (Soft skills), формувати вміння самостійно приймати рішення в умовах невизначеності, визначати проблему, розробляти багатоваріантний план дій щодо вирішення певної ситуації, розвивати навички роботи в колективі тощо.