Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальн...

Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні питання викладання англійської мови у ЗВО сектору безпеки та оборони»

news-photo

 

В умовах сьогодення неможливо уявити вищу освіту без якісної іншомовної підготовки. Виклики сучасного світу спонукають до перегляду й удосконалення пріоритетів і напрямів професійної підготовки майбутніх фахівців сектору безпеки та оборони, до формування необхідних навичок, серед яких особливого значення набуває знання іноземної мови. У досягненні цієї мети велике значення має обмін досвідом науково-педагогічних працівників. 

 

26 червня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбувся міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні питання викладання англійської мови у ЗВО сектору безпеки та оборони», організований кафедрою мовної підготовки ОДУВС і кафедрою іноземних мов Військової академії (м. Одеса). 

 

 

Мету проведення семінару – обмін актуальними думками та позитивним педагогічним досвідом щодо іншомовної підготовки здобувачів освіти – зумовили виклики, що стоять перед державою. 

 

 

У зв'язку з активізацією взаємодії, пов’язаної з наданням усебічної допомоги нашій державі міжнародною спільнотою внаслідок збройної агресії, дедалі більша увага приділяється розвитку й удосконаленню іншомовної комунікативної компетентності працівників сектору безпеки та оборони, оскільки комунікативна компетентність правоохоронця, військового є такою ж професійно важливою якістю, як і правова, службово-бойова та фізична підготовленість. 

 

 

Наукова дискусія була плідною, конструктивною і змістовною. Учасники семінару поспілкувалися з колегами, збагатилися новими знаннями і поділилися методами ефективної мовної підготовки майбутніх фахівців.