ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ ЗІ СЛУХАЧАМИ МАГІСТРАТУРИ З ПИТАНЬ...

ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ ЗІ СЛУХАЧАМИ МАГІСТРАТУРИ З ПИТАНЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

news-photo

В Одеському державному університеті внутрішніх справ проведено чергову робочу зустріч зі слухачами 1-го курсу, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти за ОПП «Правоохоронна діяльність».

 

Під час зустрічі гарант ОПП кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул довів до здобувачів важливу інформацію, яка стосується різних питань освітньої діяльності та підготовки за ОПП «Правоохоронна діяльність».

 

Гарант докладно зупинився на положеннях ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти, розкрив її цілі, мету та особливості, а також висвітлив питання щодо загальних та спеціальних компетентностей. Також було доведено інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів за ОПП. Окремо було наголошено на можливості участі у наукових гуртках університету та у наукових заходах.

 

Обговорено питання щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, порядку реалізації ними права на вибір навчальних дисциплін, а також щодо порядку визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти та у неформальній освіті.

 

Додатково професором було роз’яснено форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів, а також окреслено питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти, яка дозволяє їм здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.