ЧЕРГОВА РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ З ПИТАНЬ ...

ЧЕРГОВА РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

news-photo

В Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

 

Важливою складовою якісної реалізації будь-якої освітньої  програми, безсумнівно є врахування точок зору стейкхолдерів.

 

Стейкхолдери – це зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу. Серед стейкхолдерів виділяють, зокрема, регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування; роботодавців; організації, які зацікавлені в компетентних спеціалістах; освітні установи різних типів та видів; різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти, але які зацікавлені у соціальному партнерстві; здобувачів вищої освіти тощо.

 

З метою якісної реалізації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за ініціативою гаранта – кандидата юридичних наук, професора Сергія Албула була організована чергова робоча зустріч з представниками стейкхолдерів.

 

У зустрічі взяв участь представник роботодавців – начальник відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області підполковник поліції Олександр Заснов.

 

Начальник відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області підполковник поліції Олександр Заснов (зліва) та кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул

 

Учасники робочої зустрічі проаналізували наявну освітню програму Одеського державного університету внутрішніх справ, перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів, зосередивши увагу на проблемних аспектах підготовки сучасних правоохоронців в умовах воєнного стану.

 

Як зазначили представники стейкхолдерів, освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ, відображає сучасні виклики до фахової підготовки працівників правоохоронних органів відповідає вимогам практичного спрямування навчання та дозволяє забезпечити якісну підготовку магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».