Активна молодь - запорука якісної освіти!...

Активна молодь - запорука якісної освіти!

news-photo

Студент 2-го курсу інституту права та безпеки ОДУВС Павло МАРИНІЧ успішно пройшов конкурсний відбір та навчання серед здобувачів ЗВО для проведення акредитацій освітніх програм зі спеціальності 081 Право.

 

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 березня 2024 року його включено до реєстру експертів з акредитації освітніх програм з числа здобувачів вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

На сьогодні здобувачі вищої освіти інституту права та безпеки є повноправними, активними, умотивованими партнерами у забезпеченні якості освітнього процесу та якості вищої освіти.

 

Дякуємо, що формуєте освіту України, що вболіваєте та берете участь в організації процесів покращення якості освіти!