Академічна доброчесність та індивідуальна освітня ...

Академічна доброчесність та індивідуальна освітня траєкторія на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти

news-photo

 

26 червня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася зустріч керівництва університету з ад’юнктами, аспірантами та докторантами на тему «Академічна доброчесність та індивідуальна освітня траєкторія на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти».

 

Із вступним словом виступив проректор університету Максим Корнієнко, який наголосив на основних аспектах дотримання етики та академічної доброчесності під час підготовки дисертаційного дослідження. Окремо зупинився на необхідності публікацій статей у наукометричних журналах Scopus та Web of Science. 

 

 

З доповідями про рекомендації дотримання академічної доброчесності та інших особливостей здобуття наукового ступеня доктора філософії виступили гаранти освітньо-наукових програм Андрій Бабенко та Аліна Денисова.

 

 

На окремих аспектах акредитаційного процесу, пов’язаних з академічним плагіатом та академічною доброчесністю, на які звертають увагу експерти НАЗЯВО, зупинився Андрій Беніцький, експерт НАЗЯВО. 

 

 

Керівник бібліотеки університету Оксана Витяганець виступила із презентацією «Пошук інформації для навчання і досліджень», де висвітлила перелік інформаційних ресурсів України, правила цитування. 

 

 

Наприкінці заходу керівник докторантури та аспірантури Ірина Теслюк проінформувала про процедуру розгляду порушень про академічну доброчесність, наголосила на можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії. 

 

 

Здобувачі отримали вичерпну інформацію про академічну доброчесність, яка є невід’ємною складовою освітнього процесу.