ВІДДІЛ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

photo5352724313037451229

Відділ юридичного забезпечення – це самостійний структурний підрозділ університету, який здійснює, координує та контролює правову діяльність підрозділів університету та підпорядковується безпосередньо ректорові.

Основними завданнями та напрямами діяльності відділу юридичного забезпечення є організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування та неухильне дотримання в практичній діяльності вимог законодавства України керівництвом та працівниками університету під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, оформлення юридичного супроводження фінансово-господарської діяльності університету та правової роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), а також організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

Відділ юридичного забезпечення взаємодіє зі всіма підрозділами університету та постійно проводить роботу щодо створення умов для підвищення ефективності роботи університету, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав та досягнення злагоди у колективі.

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел. (048) 702-50-54

Е-mail: oduvs.vuz@gmail.com