Ректор університету

3-1Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Кузніченко Сергій Олександрович

Народився у 1974 році у м. Харків.

З 1991 до 1993 року навчався у Харківському інституті радіоелектроніки імені академіка М.К. Янгеля.У 1998 році закінчив з відзнакою Університет внутрішніх справ м. Харків, у 2007 році – Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «адміністративний менеджмент».

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1993 році. Після закінчення університету працював на посаді дільничного інспектора міліції МВМ № 1 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.
У 2001 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право».

З червня 2001 року до травня 2006 року перебував на посадах старшого викладача кафедри управління в ОВС, начальника магістратури, а згодом начальника факультету № 3 Національного університету внутрішніх справ.

У 2004 році отримав вчене звання доцента.

У травні 2006 року призначений на посаду начальника кафедри адміністративного права та процесу Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. З вересня 2008 року – заступник начальника Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ з наукової роботи.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право».

У 2011 році отримав вчене звання професора.

З серпня 2011 до вересня 2015 року перебував на посаді першого проректора, а згодом проректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

У 2015 році призначений завідувачем сектора Інституту законодавства Верховної Ради України, а з квітня 2016 року – головним науковим співробітником Інституту Законодавства Верховної Ради України.

З 2018 до 2020 р. працював в Одеському державному університеті внутрішніх справ, де обіймав посади проректора, першого проректора.

З 2020 року до червня 2021 року − проректор Національної академії внутрішніх справ.

З липня до листопада 2021 року – завідувач кафедри цивільного та конституційного права Національного морського університету.

У листопаді 2021 року призначений ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Має більше 200 наукових праць. Під його керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

За сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків неодноразово заохочувався відомчими нагородами.