• Українська
  • English
×

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

100 років тому, у 1919 році, Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка об’єдналися в одну державу. «Разом з власної волі з 1919 року» – під таким гаслом Україна відзначає столітній ювілей Акта Злуки. Проголошення Соборності УНР і ЗУНР 1919 року – історичний акт об’єднання українських земель в одній державі.

Саме цій видатній події було присвячено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Революції в Україні ХХ-ХХІ століть: співзвуччя епох», яку було проведено 19 квітня кафедрою українознавства ОДУВС. У конференції взяли участь 30 провідних вчених закладів вищої освіти України: Одеського державного університету внутрішніх справ, Одеського національного політехнічного університету, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного морського університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Національного університету «Одеська морська академія», Житомирського державного університету імені Івана Франка, Уманського національного університету садівництва.

Робота конференції проводилася за такими напрямами:

  1. Революції в Україні ХХ-ХХІ століть та формування модерної української нації;
  2. Визвольні змагання 1919-1920 років: спроби відновити єдність та державність України;
  3. Українська культура ХХ-ХХІ століть: єдність у розмаїтті.

Учасники конференції постановили:

  1. Підтримувати зв’язок зі вченими України та країн ЄС, активізувати науково-дослідницьку роботу молодих вчених;
  2. Звернути увагу на необхідність популяризації історії революцій ХХ-ХХІ ст. в Україні;
  3. Продовжити публікації документальних джерел вітчизняної історико-культурної спадщини.