• Українська
  • English
×

Участь представників ОДУВС у роботі круглого столу з актуальних проблем наукової діяльності

14 листопада на базі Національної академії Служби безпеки України відбувся круглий стіл на тему: «Наукова діяльність та інформація з обмеженим доступом: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення», у якому взяли участь представники Одеського державного університету внутрішніх справ.

dsc_7566_1До обговорення актуальних питань розвитку української науки в реаліях реформування системи вищої освіти та підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації долучилися понад 100 учасників, серед яких представники Міністерства освіти і науки України; Президії Національної академії наук України та її наукових установ, зокрема, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського; Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України; 28 закладів вищої освіти і наукових установ, що належать до сфери управління силового блоку – Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України тощо. Серед учасників – члени 12 спеціалізованих рад, які працюють з інформацією з обмеженим доступом.

dsc_7651_1Одеський державний університет внутрішніх справ представляли проректор вишу доктор юридичних наук Сергій Кузніченко, начальник відділу організації наукової роботи кандидат юридичних наук підполковник поліції Наталія Домброван та начальник режимно-секретного відділу Оксана Ходзінська.

dsc_7638_1_-1Учасники круглого столу обговорили необхідність забезпечення належного режиму секретності при проведенні наукових і науково-технічних досліджень; удосконалення порядку присудження наукових ступенів доктора філософії та доктора наук за результатами прилюдного захисту дисертацій, що містять інформацію з обмеженим доступом та публікації їх основних результатів; формування та розвитку національної наукометричної бази наукових періодичних видань, у тому числі й тих, у яких може оприлюднюватися інформація, що має обмежений доступ.

Під час наукового форуму були висловлені пропозиції щодо шляхів покращання нормативно-правового регулювання охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом в наукових дослідженнях у сфері безпеки і оборони. Зокрема, процедури захисту дисертацій та присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань працівникам, які займаються науковими розробками з обмеженим доступом, та створення національної наукометричної бази наукових періодичних видань. Зазначені пропозиції націлені на підвищення рівня захисту наукових ресурсів України та розвиток вітчизняної науки.

(За матеріалами Національної академії Служби безпеки України)