• Українська
  • English
×

Позапланова бінарна лекція за темою «Проведення наукового дослідження, якісне оформлення та презентація його результатів в умовах карантину»

img_515612 жовтня Гарантом овітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (081-Право) д.ю.н., професором Андрієм Бабенко сумісно із директором бібліотеки Оксаною Витяганець та завідучкою докторантури та аспірантури Іриною Теслюк проведено позапланову відкриту, бінарну лекцію з аспірантами та ад’юнктами за темою «Проведення наукового дослідження, якісне оформлення та презентація його результатів в умовах карантину».

img_5148У ході заходу професор А.Бабенко довів до присутніх сучасні форми та методи проведення наукового дослідження; розглянув питання організації та висвітлення результатів наукового дослідження в умовах карантину, дотримання академічної доброчесності у ході підготовки і оформлення результатів наукового дослідження. Важливу увагу було приділено порядку апробації та впровадження наукових результатів у наукову, навчальну та законотворчу діяльність.

img_5166О.Витяганець розповіла процедуру входження у світові наукометричні і реферативні бази даних та доповіла інформацію про укладення списків літератури відповідно до вимог провідних світових видавців наукової літератури та наукових бібліотек; детально зупинилася на використанні Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

img_5160Здобувачів було ознайомлено з особливостями застосування  Гарвардсього стилю посилання у  гуманітарних та суспільних науках, яка супроводжувалась презентацією використання Оксфордського стилю у цитуванні юридичних документів.

img_5147Насамкінець, Ірина Теслюк ознайомила присутніх із матеріально-технічною базою та технічними можливостями університету, довела вимоги наказу МОН 40 від 12.01.2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», наголосила на наявності освітньо-наукової програми «Право» з підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня «доктор філософії».

Окремо ад’юнктів першого курсу було ознайомлено з навчальним планом для обрання чотирьох навчальних дисциплін вільного вибору.

Зазначений захід викликав великий інтерес та жваві обговорення серед присутніх.

img_5144 img_5146   img_5151 img_5155img_5159  img_5157