• Українська
  • English
×

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ КВЕСТ: ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

2-113-9Відповідно до вимог «Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України», затвердженого наказом МВС України від 27.06.2013 № 621, в Одеському державному університеті внутрішніх справ пройшов захист результатів навчальної практики у курсантів 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції у формі поліцейського квесту.

4-105-11Захист результатів навчальної практики у формі поліцейського квесту є дієвим засобом перевірки теоретичних знань та набутих практичних навичок, які необхідні здобувачам вищої освіти у подальшій професійній діяльності. В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод, змістовну частину якого спрямовано на опанування здобувачами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією своїх службових завдань у ролі працівника оперативного підрозділу Національної поліції.

7-4Мета поліцейського квесту передбачає повне занурення в сюжетну лінію, що ґрунтується на змісті конкретних сучасних фабул службової діяльності й 6-10на виконанні активних дій, спрямованих на досягнення мети завдання та прийняття рішення на основі аналізу ситуації.

Захист результатів навчальної практики складався у два етапи: перший – під час якого членами комісії перевірялися макети справ, підготовлених курсантами під час навчальної практики, а також оцінювався рівень їх теоретичних знань. Другий етап складався саме з поліцейського квесту, розробленого науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

9-210-1Курсантам було запропоновано фабули умовних кримінальних правопорушень, де на локаціях, в умовах реального професійного середовища їм пропонувалося провести необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, подій та фактів, які мають значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.

Після завершення виконання завдань курсанти представили членам комісії свої напрацювання у вигляді документів – планів, постанов, пояснень, рапортів, довідок, завдань, орієнтувань, схем, фотоматеріалів тощо.

Підводячи підсумки та надаючи оцінку, члени комісії відмітили, що поліцейський квест, як інтерактивна освітня технологія, дає можливість перевірити отримані здобувачами під час проходження стажування навички оперативно-розшукової діяльності та їх компетентності в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних.

Професор кафедри
ОРД ФПФПКП ОДУВС
кандидат юридичних наук,
професор                                                                                                                               Сергій АЛБУЛ

8-211-212-1

Перейти до вмісту