• Українська
  • English
×

НАУКОВІ ДОРОБКИ ПРАЦІВНИКІВ ВИШУ: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ЩОДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

У міжнародному (польсько-українському) видавництві «Liha-Pres» вийшла друком колективна монографія англійською мовою «Legal scholarly discussions in the XXI century», яка присвячена сучасним тенденціям в юридичній науці.

2Видавництво «Liha-Pres» належить до категорії за класифікацією «Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment» (SENSE).

Відповідно до офіційного коментаря МОН України, опубліковані монографії чи розділи монографій у видавництвах за класифікацією SENSE прирівнюються у кількісному визначенні до статей, які опубліковані у виданнях, що включені до Scopus чи Web of Science.

Монографію:

Legal scholarly discussions in the XXI century: collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 344 p. (ISBN 978-966-397-121-6)

видано англійською мовою.

Серед авторів монографії – науковці нашого університету:

– доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Кузніченко (USE OF SYSTEM ANALYSIS IN LAW, AS THE CORE OF THE ANALYTICAL PROCESS OF INFORMATION PROCESSING);

– доктор юридичних наук, професор Олена Цільмак (CONSEPTUAL COMPETENCY MODEL OF LEADER (BY THE EXAMPLE OF NATIONAL POLICE OF UKRAINE AGENCIES);

– доктор юридичних наук, доцент Віктор Конопельський (PECULIARITIES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMINALS IN THE BORDER BLACK SEA REGIONS OF MAINLAND UKRAINE);

– кандидат юридичних наук, доцент Сергій Албул (INTELLIGENCE FUNCTION OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITIES OF THE UKRAINIAN NATIONAL POLICE: QUESTIONS OF CONCEPTUALIZATION AND PROCDUALIZATION);

– кандидат юридичних наук, доцент Олександр Заєць (INFORMATION DELICTOLOGY, AS A NEW LEGAL SCIENCE: ISSUES OF THE PRINCIPAL SENSE-MAKING ELEMENTS FORMATION).

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, присвоєно DOI.

З монографією можна ознайомитися в Електронному Репозитарії наукових публікацій Одеського державного університету внутрішніх справ за посиланням: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1368