• Українська
  • English
×

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права»

Згідно заявленого інформаційного листа щодо проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права», яка була проведена кафедрою цивільно-правових дисциплін та кафедрою трудового, земельного та господарського права img_9670img_9658Одеського державного університету внутрішніх справ спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, на адресу кафедри цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ОДУВС надійшло понад 60 доповідей вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, що представляють закордонні навчальні заклади (Академію поліції Азербайджанської Республіки, Академію управління при Президентові Республіки Білорусь, Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь), Білоруський державний університет, Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова (г. Нур-Султан, Казахстан), Карагандинський університет ім. Академіка Є.А. Букєтова), а також навчальні заклади України, а саме: Національну академію внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Університет державної фіскальної служби України, Запорізький національний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Херсонський державний університет, Херсонську державну морську академію, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького, Національний університет «Одеська юридична академія».

img_9669img_9650Серед виступів були озвучені тези гостей з ближнього зарубіжжя. Карагандинський університет ім. Академіка Є.А. Букєтова представляли Нурбєкова Гульнара Тулєгєновна, м.ю.н., старший викладач кафедри конституційного і міжнародного права та Ісабєкова Вєнєра Сабітовна, м.ю.н., старший викладач цієї ж кафедри, які висвітлили проблемні питання організації діяльності суду Міжнародного фінансового центру Астана.

Гродненський державний університет ім. Янки Купали (м. Гродно, Республіка Білорусь) представляв Богустов Андрій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, який продемонстрував аналіз концепції штучного інтелекту як юридичної особи.

img_9653img_9675Академію управління при президентові Республіки Білорусь представляла Лисаковська Юлія Олегівна, здобувач кафедри правового регулювання економічної діяльності, яка дослідила особливості правового регулювання агентського договору на прикладі Німеччини та України.

Від Академії поліції Азербайджанської Республіки виступив Мамедов Рашад Юсіф огли, доктор філософії по праву, доцент, доцент кафедри цивільного права, полковник поліції, який довів присутнім актуальні проблеми та шляхи їх вирішення у площині такого інституту трудового права як випробування при працевлаштуванні на прикладі країн сучасності.

На конференції були присутні також представники судейського корпусу, а саме:

img_9681img_9656– Петров Євген Вікторович, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор, який звернув увагу на деякі проблеми, що виникають при розгляді цивільних, житлових та земельних спорів, а саме: щодо виселення іпотекодавця з житлового приміщення без надання іншого житла, щодо порядку надання електронних доказів в процесі доказування; щодо розірвання договору суперфіцію; щодо дійсності заповідального відказу, в якому відказоодержувачем є померла особа, щодо відшкодування шкоди, завданої знищенням чи пошкодженням нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях. В підсумках свого виступу, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду зазначив, що компетентність, незалежність і неупередженість судових органів особливо важливі для захисту прав людини й є запорукою конституціоналізму і верховенства права в нашій державі.

– Дрішлюк Андрій Ігорович, заступник голови Одеського апеляційного суду, кандидат юридичних наук, доцент, який в процесі свого виступу звернув увагу на проблемні питання, які виникають при розгляді цивільних справ в апеляційному провадженні, а також здобутки та проблемні питання, пов’язані з реформуванням системи цивільного судочинства в нашій державі. В підсумках свого виступу зазначив, що суспільство зацікавлене в тому, щоб цивільне судочинство було справедливим, неупередженим та своєчасним, ефективно поновлювало потерпілу особу в правах. У зв’язку з цим процесуальному механізмові підвищення ефективності цивільного судочинства має приділятися значна увага, у тому числі через поширене використання практики Європейського суду з прав людини, що безпосередньо впливає на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів фізичних осіб, юридичних осіб, держави.

img_9648img_9644За результатами проведення конференції визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень:

– вплив правової інтеграції на правові системи;

– вплив інтеграційних процесів на виборче законодавство України;

– вплив євроінтеграційних процесів на рекодифікацію цивільного законодавства України;

– темпоральні величини у площині модернізації цивільного законодавства України;

– поняття і використання уніфікації, гармонізації і імплементації в міжнародному трудовому праві;

– щодо процедур примирення в господарському судочинстві;

– окремі аспекти еволюції (трансформації) змісту основного Земельного закону (20 років розвитку);

img_9680img_9667– поновлення майнових прав осіб, засуджених, як «ворогів народу» в контексті євроінтеграції;

– проблеми визнання за інвестором права власності на квартиру (приміщення) в об’єкті нерухомого майна, що не прийнятий в експлуатацію;

– пріоритетні напрямки соціальної політики Європейського союзу;

– загальноєвропейська процесуальна модель захисту колективних інтересів споживачів;

– до питання кадрової політики в органах поліції;

– міжнародний досвід забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб.