Факультет № 1 (з підготовки кадрів для підрозділів кримінальної поліції)

fakultet-1

Факультет № 1 здійснює підготовку кадрів підрозділів кримінальної поліції за спеціальностю «Право» (081) ступенів «бакалавр» та «магістр», таких як карний розшук, підрозділів протидії незаконого обігу наркотиків, підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми. Головною метою діяльності факультету є підготовка висококваліфікованих правоохоронців, формування у курсантів та слухачів магістратури чітких знань, практичних навичок та особистих якостей, необхідних для ефективної протидії злочинності, а також допомога кожному у стовідсотковому працевлаштуванні після закінчення навчання в університеті.

     Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти наполегливо опановують  найсучасніші досягнення юридичної науки та спеціальні дисципліни, вчаться володіти засобами спеціальної техніки та зброєю.

       До складу факультету входять наступні кафедри:

  • оперативно-розшукової діяльності;
  • кримінального права та кримінології;
  • теорії та історії держави і права.

Науково-педагогічний склад має значний досвід у практичній діяльності, адже неодноразово брали участь у розкритті  злочинів, перебуваючи на різних посадах в практичних підрозділах. Багатий емпіричний  матеріал трансформовано в унікальні навчальні курси та актуальні наукові дослідження.

   Працівники кафедри оперативно-розшукової діяльності протягом усього терміну навчання формують у курсантів навички оперативної роботи в практичних підрозділах та специфіку розкриття кримінальних правопорушень різних видів та напрямків.

   Кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом факультету та забезпечує викладання теоретико – історичних правових дисциплін на факультетах денної та заочної форм навчання.

   Колектив кафедри кримінального права та кримінології на високому професійному рівні проводить кримінологічні дослідження з найгостріших питань суспільного буття. Результати цих досліджень використовуються для прийняття важливих рішень на рівні керівництва країни, області. З метою отримання досвіду аналітичної роботи курсанти, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри, проводять власні дослідження. Автори кращих робіт відзначаються керівництвом університету.

   Для навчання та відпочинку на факультеті створено всі належні умови. У курсантів є можливість займатися науковою діяльністю, брати участь у конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

   Багато випускників факультету успішно захистили кандидатські дисертації. Чимало курсантів факультету займаються творчою діяльністю у колективах університету. На факультеті навчаються майстри спорту, кандидати у майстри спорту, серед яких чемпіони світу, чемпіони міжнародних турнірів, призери національних першостей, які є членами збірних команд університету з прикладних видів спорту.

     Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції це:

  • високопрофесійний викладацький склад;
  • широкі можливості для всебічного розвитку: наукова діяльність, творчість,   спорт;
  • дбайливо створені умови для навчання та проживання;
  • стовідсоткове працевлаштування після закінчення навчання.

      Саме тому випускники факультету – це кваліфіковані правоохоронці, що забезпечують стабільність і порядок. Вони впевнені, що отриманих знань достатньо для ефективної протидії злочинності, а у складних ситуаціях завжди можна розраховувати на допомогу викладачів та керівництва факультету й університету, адже зв’язок з випускникам постійно підтримується.

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел: (048) 709-50-81

E-mail: fpfpkmoduvs@ukr.net