Факультет №1

1447853502_img_0360

Факультет №1 є структурним підрозділом навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ, який здійснює підготовку фахівців без відриву від роботи освітнього рівня «бакалавр» за напрямами підготовки «Правознавство» і «Правоохоронна діяльність» та освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» і «Правоохоронна діяльність». Навчання на факультеті здійснюється за державним замовленням. Факультет здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ЗВО, органів та підрозділів внутрішніх справ у сфері освіти. Навчально-методична та виховна робота в системі заочного та дистанційного навчання проводиться відповідно до Положення про факультет заочного та дистанційного навчання працівників та посадових інструкцій працівників факультету.

      У своїй роботі факультет взаємодіє з навчально-методичним відділом, кафедрами, факультетами та підрозділами університету. Факультет розташований на території понад 2000 кв.м у триповерховій будівлі, в якій розміщені три лекційні зали, обладнані сучасною мультимедійною технікою, 9 навчальних аудиторій, комп’ютерний клас, бібліотека з читальною залою на 30 місць та загальним бібліотечним фондом навчально-методичної літератури. Усе це надає можливість якісно організовувати навчальний процес та самостійну підготовку слухачів факультету. Під час проведення лекційних занять широко використовується мультимедійне обладнання.