• Українська
  • English
×

“ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО”

Місце: Успенська 1
Час: 10:00
19 / 11 / 2020
Записатись

Заявка

Ваше прізвище, ім'я та побатькові (обов'язково)

Ваш науковий ступінь (обов'язково)

Ваше вчене звання (обов'язково)

Ваш телефон (обов'язково)

Ваш e-mail (обов'язково)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

19 листопада 2020 року

Одеський державний університет внутрішніх справ проводить засідання щорічного круглого столу,

присвяченого Всесвітньому Дню філософії, на тему:

 

«ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні»

До участі у засіданні круглого столу запрошуються викладачі закладів вищої освіти, науковці, які здійснюють пошук за напрямами роботи круглого столу, а також докторанти, аспіранти та магістри.

 

Робота круглого столу планується

в рамках таких напрямів:

 

  • Соціокультурний вимір права;
  • Філософсько-правовий аспект захисту прав людини;
  • Права людини в Україні у контекстісучасних суспільно-політичних процесів.

 

Робоча мова засідання круглого столу – українська, англійська

Для участі у роботі круглого столу просимо до 10 листопада 2020 р. надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у роботі круглого столу (додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

 Оргкомітет круглого столу приймає наукові доповіді обсягом до 4-х сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та контактна інформація (телефон, електронна пошта), прізвище, ініціали, місце навчання та дані наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні, пунктуаційні та мовні помилки. Список літератури подається в порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати у вигляді документу Word (*doc) та надіслати на електронну адресу:

ksenadcom@gmail.com

Всі учасники отримають електронний варіант збірника матеріалів наукових праць.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають вимогам щодо їх оформлення чи тематиці круглого столу.