Опитувальник

З метою вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої  освіти, а також її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство, відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ проводяться онлайн-опитування на сайті університету щодо якості освітньої програми  та якості освітньої діяльності, а також щорічного моніторингу освітніх (професійних) програм здобувачів вищої освіти.

Анкета опитування щодо якостi викладання навчальної дисциплiни
Анкета для здобувачів вищої освіти
Анкета для опитування роботодавцiв