• Українська
  • English
×

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених в ОДУВС

17 грудня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася ХI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених за темою «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції», яка була присвячена 70-річчю Загальної Декларації прав людини.

У роботі конференції взяли участь молоді науковці, ад’юнкти, аспіранти, магістри, студенти та курсанти закладів вищої освіти України.

Науковий захід відкрив завідувач кафедри теорії та історії держави і права ОДУВС доктор юридичних наук, доцент Андрій Бабенко, який зауважив на важливості проведення подібних заходів та перспективності досліджень проблем, пов’язаних зі формуванням правової системи держави в контексті євроінтеграції.

Під час роботи учасники конференції вирішували науково-прикладні проблеми за такими напрямками:

1) теорія та практика побудови та розвитку демократичної, соціальної, правової держави в контексті євроінтеграції та НАТО;

2) права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку;

3) теоретико-правові проблеми забезпечення правопорядку територіальними органами Національної поліції.

Під час конференції виступила курсант 2 курсу факультету №3 А.Велика, яка висвітлила проблему гарантій забезпечення прав неповнолітніх у кримінально-процесуальному законодавстві.

Студентка 1 курсу факультету №4 А.Лиса торкнулася загальних проблем реалізації та захисту прав людини в Україні, висвітлила перспективи вдосконалення цього інституту в рамках прагнення України до Євросоюзу та НАТО.

Курсант 2 курсу факультету №2 В.Іванов зупинився на питаннях формування громадянського суспільства як основи правової та демократичної держави.

Курсант 2 курсу факультету №1 Р.Пелюх зупинився на питанні регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства в умовах сучасної демократичної держави.

На конференції зі своїми доповідями також виступили курсанти факультету №3 ОДУВС С.Джамшид, С.Єфремова, Р.Попик, О.Ребрик, Н.Самотес, Х.Сушинець, Г.Усата, С.Федишина; факультету №1 ОДУВС В.Ушаков та інші курсанти та студенти.

Учасники наукового заходу продемонстрували свої знання з відповідних напрямків роботи конференції, а також вміння творчо мислити та навички з наукової роботи.

Доповіді курсантів та студентів супроводжувалися цікавими запитаннями та гострими дискусіями, які викликали щиру зацікавленість в учасників конференції. За результатами заходи її учасниками були підготовлені висновки та пропозиції, які знайшли своє відображення в резолюції конференції.

Разом з цим, видано збірник тез, у якому висвітлено результати наукових досліджень учасників даного заходу.