• Українська
  • English
×

ТРИВАЄ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

25В Одеському державному університеті внутрішніх справ триває робота екзаменаційної комісії № 3 зі здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Право» факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

Майбутні слідчі складають комплексний екзамен з навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Оперативно-розшукова діяльність» та «Криміналістика».

Складання комплексного екзамену здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, які були успішно апробовані.

Необхідно зазначити, що питання екзамену мають практичну спрямованість, адже розроблені у вигляді ситуативних завдань, за якими здобувачам необхідно надати кримінально-правову кваліфікацію діянь, визначити основні оперативно-розшукові заходи на місці події, а також охарактеризувати види криміналістичних експертиз, скласти відповідні документи.

 347