• Українська
  • English
×

НОВЕ ВИДАННЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА

Кафедрою оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС спільно з Всеукраїнською асоціацією науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності до Всеукраїнського тижня права підготовлено нове видання.

В умовах сьогодення сучасні обставини вимагають підвищення престижу юридичної освіти з питання прав людини з метою зростання освітнього потенціалу, здійснення ефективного реформування української системи вищої освіти, підвищення якості надання громадянам правових послуг та зростання рівня правової освіченості українських громадян.

ggg10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.

Загальна декларація прав людини — рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийняте у 1948 році, яке є найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини. «Загальна декларація прав людини» була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948. Вона перекладена  375 мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона складається з 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інститути міжнародних угод, регіональних та національних конституцій та законів. Загальна декларація вперше в історії  визначила  коло основних прав і свобод людини. Крім основних прав людини, Загальна декларація прав людини докладно перелічує політичні, громадянські права і свободи людини, а також права в економічній, соціальній і культурній сферах. На цьому документі прав людини ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з прав людини, які мають обов’язковий характер та є частиною національного законодавства України.

В Україні щороку на честь проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини проводиться Всеукраїнський тиждень права. Вперше Всеукраїнський тиждень права було проведено у 2008 році. Ініціатором проекту стала Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. Тоді ж ініціативу молодого покоління правників підтримав Президент України, видавши Указ від 8 грудня 2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права».

3Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, а також створення сильної демократичної та правової держави.

Саме до Всеукраїнського тижня права кафедрою оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС спільно з Всеукраїнською асоціацією науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності підготовлено нове видання:

Албул С. В. Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності (Серія: Теорія і практика ОРД) : збірник нормативно-правових актів / уклад. С. В. Албул. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 32 с.

Оперативно-розшукова діяльність – це особливий вид державної діяльності, яка здійснюється як гласно, так і негласно оперативними підрозділами спеціальних державних органів, що наділені такими повноваженнями законодавчими актами. При цьому, оперативно-розшукова діяльність належить до різновидів правової діяльності, у якій існує висока ймовірність порушень та утиску індивідуальних прав та свобод людини. У цьому сенсі існування процесуально-правових і матеріально-правових інструментів обмеження можливостей втручання у сферу індивідуальних свобод є важливим фактором забезпечення стабільного правопорядку.

4Протидія злочинності потребує, перш за все, сучасного та досконалого нормативно-правового забезпечення. В сучасних умовах реформування системи правоохоронних органів гостро постає питання підготовки фахівців нової формації, здатних забезпечувати права та свободи громадян, протидіяти кримінальним правопорушенням, усувати причини та умови, які їм сприяли.

Роботу виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого Наказом МВС України від 16.03.2015 року № 275, теми наукових досліджень Одеського державного університету внутрішніх справ – «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі», теми наукової роботи кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України».

Видання являє собою збірник витягів з нормативно-правових актів стосовно питань забезпечення прав та свобод людини під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Збірник буде корисним для працівників практичних підрозділів Національної поліції України, а також курсантів, студентів, слухачів та викладачів закладів освіти, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Національної поліції.