• Українська
  • English
×

НОВЕ ВИДАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Кафедрою оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС спільно з Всеукраїнською асоціацією науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності підготовлено нове видання для майбутніх поліцейських.

2Підготовка працівників оперативних підрозділів Національної поліції є одним з головних завдань закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України, що здійснюють підготовку поліцейських. Для випускників закладів освіти МВС України, що готують поліцейських, навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» є однією з фахових, на якій фактично базується практична діяльність майбутніх працівників оперативних підрозділів Національної поліції України.

Для набуття практичних навичок майбутніми поліцейськими, кафедрою оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС спільно з Всеукраїнською асоціацією науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності підготовлено нове видання:

Розшукова справа (Серія: Теорія і практика ОРД): практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.

Головною метою при розробці практичного посібника було прагнення зробити його зручним для опанування курсантами закладів вищої освіти МВС України практичними навичками під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність».

3Роботу виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого Наказом МВС України від 16.03.2015 року № 275, теми наукових досліджень Одеського державного університету внутрішніх справ – «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі», теми наукової роботи кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України».

Видання буде корисним для працівників практичних підрозділів Національної поліції України, а також курсантів, слухачів та викладачів закладів освіти, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Національної поліції.