Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань протидії наркозлочинності навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

4Науково-дослідна  лабораторія створена у 2017 році  та є науковим структурним підрозділом навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ.

Метою діяльності лабораторії є наукове, методологічне та науково-методичне забезпечення практичної діяльності правоохоронних органів України з протидії наркозлочинності, а також навчального процесу університету.

5Актуальність тематики робіт підтверджується замовленнями практичних підрозділів, а результати науково-дослідних робіт підтверджуються актами впровадження.

Для професійно якісного та своєчасного виконання планових завдань лабораторія співпрацює як з провідними кафедрами університету, так і зі сторонніми підприємствами та установами.

6Основними завданнями діяльності лабораторії є:

– здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок з проблем протидії наркозлочинності, спрямованих на забезпечення потреб МВС, НПУ;

– виконання науково-дослідних робіт з проблем протидії наркозлочинності, що направлені на забезпечення навчального процесу в університеті;

– пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи МВС, НПУ, правоохоронних органів іноземних держав з протидії наркозлочинності, інновацій в організації та проведенні навчального процесу інших закладів вищої освіти.

how to find my instagram usernameснять позиции сайта