Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

Науково-дослідна  лабораторія створена наказом МВС України у 2009 році  та є науковим структурним підрозділом навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ.

Метою діяльності лабораторії є наукове, методологічне та науково-методичне забезпечення практичної діяльності правоохоронних  органів України, а також навчального процесу університету.

Актуальність тематики робіт підтверджується замовленнями практичних підрозділів, а результати науково-дослідних робіт підтверджуються актами впровадження.

Для професійно якісного та своєчасного виконання планових завдань лабораторія співпрацює як з провідними кафедрами університету так з сторонніми підприємствами та установами.

Легітимність науково-правових розробок (посібники, підручники, монографії, методичні рекомендації тощо) підтверджуються рішеннями науково – методичних рад та вченої ради університету.

Інтелектуальна власність університету в наявних розробках захищається відповідно до патентного права Патентами. Всього отримано дев’ять патентів на винаходи та корисні моделі.

Працівниками лабораторії одноосібно та у складі авторських колективів видано чотирнадцять підручників та навчальних посібників.

Щорічно лабораторія представляє університет з новими науково-технічними розробками на міжнародній виставці «Зброя та безпека».