• Українська
  • English
×

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА

2В Україні щороку, починаючи з 2008, проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. Головні завдання Тижня – показати важливість правової освіти українців, виховувати в них повагу до закону та прав людини, залучити до участі в цікавих правових заходах.    

3Саме до Всеукраїнського тижня права, з метою обговорення актуальних питань забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України, науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції проведено чергове засідання наукового гуртка курсантів та студентів університету.

4Слід зазначити, що науковий гурток є однією з важливих форм якісної підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в практичній діяльності органів Національної поліції досягнення юридичної науки. Вони покликані стимулювати активну творчу працю здобувачів вищої освіти у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

Чергове засідання наукового гуртка проводили в.о. завідувача кафедри ОРД Сергій Єгоров, в.о. професора кафедри ОРД кандидат юридичних наук, доцент Сергій Албул та в.о. доцента кафедри ОРД кандидат юридичних наук Тарас Щурат.

5photo5395451893238573908Обговорюючи питання забезпечення прав людини в процесі реалізації завдань оперативно-розшукової діяльності, учасниками засідання були проаналізовані положення важливих правових актів – Загальної декларації прав людини, Конституції України, Законів України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне антикорупційне бюро», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про Державну прикордонну службу України», «Про розвідувальні органи України» тощо. Детально були обговорені положення Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які стосуються забезпечення прав людини, а також Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

Під час обговорення активну участь взяли курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції – члени наукового гуртка: К.С. Таранова, Д.І. Ільченко, Р.Р. Пелюх, П.А. Узюм, В.В. Яковлев, В.С. Фаренюк, Д.І. Миколайчик та В.О. Буткевич.