• Українська
  • English
×

Співпраця провідних закладів вищої освіти

photo5408824621807021690У Національному авіаційному університеті відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16 щодо захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Офіційним опонентом виступив професор кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Олександр Заєць.

Наукове дослідження на тему «Адміністративно-правові засади надання страхових послуг у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності авіаційних підприємств» представила старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету Національного авіаційного університету Людмила Шапенко. Науковий керівник – заступник декана з наукової роботи Юридичного факультету Національного авіаційного університету доктор юридичних наук, професор Ростислав Калюжний.

За результатами засідання спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присвоєння Людмилі Шапенко наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.