• Українська
  • English
×

Онлайн-вебінар з питань забезпечення публічної безпеки та порядку

19f4a7bc-8f5b-40cf-9b0b-f2db2a688f37a58827a9-e0d6-48ef-bfaa-ecbd5e7f281114 та 15 липня Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України за сприяння Департаменту персоналу МВС України в Одеському державному університеті внутрішніх справ проводиться онлайн-вебінар на тему «Забезпечення публічної безпеки та порядку». До роботи даного заходу залучено учасників освітнього процесу в межах всіх освітніх рівнів, з яких готує здобувачів вищої освіти університет, а також представників Одеського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції».

З огляду на тему вебінару всі його учасники є професіоналами з питань публічної безпеки та порядку, мають відповідні наукові напрацювання або ж коло професійних чи освітніх інтересів у цій сфері. Змістом такої співпраці передбачено розгляд та шляхи запровадження нової моделі забезпечення публічної безпеки та порядку в Україні з урахуванням позитивного досвіду з цього питання країн Європейського Союзу. Пропонуються різні форми співпраці, як-то лекція-диспут, презентація, дискусія тощо. Кожен з етапів навчання передбачає проміжне тестування з метою закріплення змісту отриманої інформації та формування цілісного розуміння вирішення відповідної проблеми. Отриманий досвід надасть можливість всім учасникам заходу удосконалити освітній процес з метою формування у випускників закладу вищої освіти нагально потрібних компетенцій у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку в сучасній Україні.