Юридична клініка

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму правової освіти населення», реалізуючи рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань і навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста, наказом ректора ОДУВС №60, від 26.02.2013 року була створена юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ.Юридична клініка є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту ОДУВС та Положення про юридичну клініку ОДУВС.Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста, студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню і кар’єрі.

Мета та завдання юридичної клініки ОДУВС

1. Метою юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва з іншими ЗВО, судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади, місцевого самоврядування;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.
 1. Основні завдання юридичної клініки:
 • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності.
 1. Відповідно до мети та завдань юридичної клініки, для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки, організовує й забезпечує:
 • надання безоплатної правової допомоги;
 • проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;
 • підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;
 • співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;
 • проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками  закладів вищої освіти України та за межами держави.

Порядок надання правової допомоги:

Правова допомога надається безкоштовно шляхом надання усних та письмових консультацій студентами – консультантами під керівництвом викладачів-кураторів:

 • пенсіонерам;
 • інвалідам;
 • учасникам бойових дій;
 • малозабезпеченим громадянам;
 • багатодітним сім’ям;
 • студентам;
 • одиноким матерям.

Напрями правової допомоги, що надається:

 • захист конституційних прав і свобод громадян;
 • цивільне, трудове, аграрне, житлове, земельне, сімейне, міжнародне право та соціальне забезпечення;
 • надання усних і письмових консультацій та пояснень з юридичних питань щодо чинного законодавства;
 • допомога в оформленні позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • захист прав молоді та неповнолітніх.

Чекаємо Вас за адресою м.Одеса, вул. Успенська 1.

   Пн – Чт: з 9:00 до 17:00, Пт: з 9:00 до 16:00
   перерва на обід з 13:00 до 14:00
   Тел.: (097) – 975 – 43 – 12
   Сб.-Нд. — вихідний
  Консультування в інший час може здійснюватися за рішенням керівника клініки.