ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ»

 

ISSN 2414-4207

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374 «Юридичний бюлетень» внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук

Науковий журнал «Юридичний бюлетень» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області права як України, так і інших держав. Заснований у квітні 2015 р., зареєстрований Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 2133-11133Р від 06.04.2015), виходить один раз на півроку.

Співзасновниками наукового журналу є Одеський державний університет внутрішніх справ, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області та Асоціація нотаріусів Херсонської області.

У науковому журналі «Юридичний бюлетень» публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Юридичний бюлетень», належать до галузі юридичних наук (галузь знань: 08 «Право»; спеціальність «081 «Право») та за наступними рубриками:

  • загальнотеоретичні проблеми держави та права;
  • питання цивільного, господарського та трудового права;
  • адміністративне право та адміністративна діяльність;
  • проблеми кримінального права та кримінології;
  • кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність;
  • юридична психологія та юридична освіта.

До складу редакційної колегії входять провідні науковці України.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Предместніков Олег Гарійович – перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, кандидат юридичних наук – голова редакційної колегії.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Магновський Ігор Йосифович – професор кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент – заступник голови редакційної колегії.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Беніцький Андрій Сергійович – завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор – відповідальний секретар.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бабенко Андрій Миколайович – завідувач кафедри теорії й історії держави та права Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

Конопельський Віктор Ярославович – професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

Грохольський Володимир Людвігович – професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Калаянов Дмитро Петрович – завідувач кафедри державно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Бутенко Володимир Григорович – професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук.

Бараненко Роман Васильович – професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат технічних наук, доцент.

Семенченко Федор Григорович — завідувач кафедри філософії, політології і права факультету кібернетики та системної інженерії Херсонського національного технічного університету, доктор політичних наук, професор.

Зозуля Ігор Вікторович – професор кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Ковальська Віта Володимирівна – завідувач відділу публічно-правового розвитку підприємництва Науково-дослідного інституту публічного права, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Користін Олександр Євгенійович – заступника директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, доктор юридичних наук, професор.

Кузніченко Сергій Олександрович – завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор.

Нікітенко Олександр Іванович – професор кафедри загальноюридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Стратонов Василь Миколайович – ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Фурса Світлана Ярославівна – завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Жильцов Олександр Леонідович – завідувач загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Іванищук Андрій Анатолійович – заступник голови Дніпровського районного суду м. Херсона, кандидат юридичних наук.

Коровайко Олександр Іванович – голова Апеляційного суду Херсонської області, кандидат юридичних наук.

Лапчук Віталій Степанович – завідувач кафедр спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук.

Ненька Сергій Сергійович – директор інституту права Міжнародного університету бізнесу і права, кандидат юридичних наук, доцент.

Юркова Галина Володимирівна – доцент кафедри правознавства навчально-наукового інституту історії і права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кандидат юридичних наук.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Юридичний бюлетень», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Науковий журнал «Юридичний бюлетень» зареєстровано також в наукометричній базі «Google Scholar».

Адреса для листування: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Потьомкінська 42/14.

Телефон головного редактора: (0552) 49-20-03.

E-mail: law_bulletin@ukr.net

 

 biakalstrapless lace sheath wedding dress