ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ПРАВНИЧОГО ЧАСОПИСУ

1463322887_11НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС»

«SOUTH UKRAINIAN LAW JOURNAL»

ISSN 2312-928X

 

Засновник та видавець – Одеський державний університет внутрішніх справ.

Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» є періодичним друкованим виданням. Журнал виходить з 1997 р. До 2006 р. – «Вісник Одеського інституту внутрішніх справ». Журнал видається чотири рази на рік (щоквартальник).

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн (Велика Британія, Чеська Республіка, Велике Герцогство Люксембург).

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Катеринчук І.П., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Кузніченко С.О., перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Домброван Н.В., начальник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Аброськін В.В., ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

 

Албул С.В., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

 

Бондар В.В., завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного професу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

 

Бараненко Р.В., професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, к.техн.н.

 

Бабенко А.М., декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

 

Бесчастний В.М., ректор Донецького юридичного інституту МВС України, д.ю.н., професор

 

Бутирін Є.О., доцент кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

 

Денісова А.В., завідувач кафедри адміністрітивного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н.

 

Заєць О.М., професор кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

 

Іванищук А.А., професор кафедри професійних та спеціальних дисціиплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., старший дослідник

 

Ізбаш К.С., старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

 

Кісіль З.Р., декан факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, академік АНВО України, Заслужений діяч науки і техніки України

 

Конопельський В.Я., професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

 

Крижановська О.В., викладач кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н.

 

Надибська О.Я., завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор філософських наук

 

Резніченко Г.С., доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н.

 

Резніченко С.В., професор кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., професор

 

Цільмак О.М., професор кафедри соціології та психології Національного університету “Одеська юридична академія”, д.ю.н., професор

 

Шкута О.О., професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

 

Журнал зареєстрований в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.06.2009 р. Серія КВ № 15252-3824Р).

Входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.).

Зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

Журнал включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій.

 

Адреса для листування: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Відділ організації наукової роботи. Тел.: (048) 717-33-21; (048) 738-06-13

E-mail: vonr.odyvs@i.ua; vonr.odyvs@gmail.com;

south-ukrainian_law_journal@ukr.net

 

wokказан алюминиевый москва