Юридичний факультет (Факультет №4)

1458043941_img_6936

Юридичний факультет є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ та здійснює свою діяльність на основі Конституції України, законів України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та МВС України щодо організації навчально-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності, статуту ОДУВС, наказів і розпоряджень ректора університету, правил внутрішнього розпорядку університету.

Факультет був створений у 2002 році як факультет права та підприємництва № 5 з підготовки фахівців за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в складі Одеського юридичного інституту згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України від 18 січня 2002 року № 47 з напряму знань 0304 «Право» з отриманням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста.

У витоків створення факультету стояли керівники юридичного інституту внутрішніх справ того часу генерал-майор міліції Думко Ф.К., проректор з навчальної роботи  Васильєв Г.І., начальник навчального відділу Белоєнко Ю.Г. Першим деканом факультету став доцент Дрішлюк І.А., завдяки якому формувались традиції і дух факультету, організаційний, методичний, кадровий потенціал, студентське самоврядування.

З приходом на посаду проректора з навчально-методичної роботи доктора юридичних наук, професора Погрібного О.О. факультет отримав новий поштовх для розвитку і право на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

24 травня 2006 року Міністерством освіти і науки України за рішенням ДАК України від 19.04.2005 року спеціальність «Правознавство» була акредитована за IV рівнем і видана ліцензія про надання освітніх послуг освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Наказом Міністерства внутрішніх справ Українивід 16 липня 2009 року № 313 факультет був перетворений в навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права Одеського державного університету внутрішніх справ, директором якого став генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор Долженков О.Ф. Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права був перейменований в навчально-науковий інститут права, а 8 травня 2014 року наказом Міністерства внутрішніх справ України № 118 перетворений в юридичний факультет для підготовки фахівців на денній формі навчання.

У листопаді 2014 року на посаду декана факультету обрано кандидата юридичних наук, доцента Балтаджи Поліну Миколаївну.ball gown type wedding dressesrtb market