«Назавжди збереже наш народ пам’ять про героїчну оборону Одеси» – до дня визволення Одеси 10 квітня 1944 року

 1 73 героических дня (Хроника обороны Одессы в 1941 году) / авт. кол. : С. А. Вольский, Н. А. Кривцов, П. А. Кундаров, Г. М. Лункин. – Одесса : Маяк, 1974. – 276 с.

Ця книга – документальна розповідь про оборону Одеси у 1941 році, яка послідовно висвітлює події кожного з 73-х днів героїчної епопеї. Десятки тисяч героїчних захисників міста здійснили у стін Одеси величний подвиг, за який місту присвоєно високе звання героя.

 

 img_20180402_154848_hht Азаров И. И. Осажденная Одесса : (военные мемуары) / И. И. Азаров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Воениздат, 1966. – 255 с.

У своїх спогадах І.І. Азаров розповідає про людей – піхотинців і моряків, льотчиків і саперів, робітників і робітниць, які будували під вогнем укріплення, бронепотяги і танки. Поруч з широковідомими з’явились імена, які до того не були відомі.

 img_20180402_155015 Алещенко Н. Они защищали Одессу / Н. Алещенко. – М. : Изд-во ДОСААФ, 1965. – 183 с.

Сторінка за сторінкою, глава за главою, постають перед нами епізоди, окремі картини, розгорнуті баталії, цілі події, пов’язані єдиним прагненням відстояти Одесу. Композиція книги, її сюжет побудовані таким чином, що кожна глава є закінченою самостійною розповіддю, але разом з тим вони невід’ємні.

 img_20180402_144758 Бабич А. Одесское подполье. Рассекреченные архивы: 1941-1942 / А. Бабич. – Одесса: Астропринт, 2017. – 244 с.

Многократные переписывания нашей истории в итоге привели к тому, что доверие читателей сохраняется только к документам. Особенность этого сборника документов в том, что здесь представлен разноплановый спектр уникальных архивных материалов, объединенных общей темой – история одесского сопротивления в 1941-1942 годах. Все документы публикуются впервые.

 img_20180402_155028_hht Героической обороне Одессы 60 лет (1941 – 2001) : [альбом] / сост. Я. И. Маниович. – Одесса : Оптимум, 2001. – 382 с. ; ил.

Матеріали для видання «Героической обороне Одессы – 60 лет» зыбраны одесситом – учасником оборони Одеси Яковом Маніовичем.

 img_20180402_155047 Карев Г. А. Одесса – город-герой / Г. А. Карев. – М. : Воениздат, 1978. – 176 с. ; ил. – (Города-герои).

У військово-історичному нарисі одеського письменника розповідається про подвиг Одеси в роки Великої Вітчизняної війни: відтворюється картина 73-денної героїчної оборони міста, самовідданої боротьби з ворогом партизан і підпільників у період окупації, звільнення Одеси військами в 1944 році.

 img_20180402_155127 Карев Г. Твой сын, Одесса : (героическая повесть) / Г. Карев. – Одесса : Маяк, 1969. – 342 с.

Повість Г.А. Карева присвячена Якову Гордієнку – розвіднику і зв’язковому у загоні В.А. Молодцова (Бадаєва). Її тема – героїзм, вірність Батьківщині і світлим ідеалам. В основі лежать події, які відбувались в окупованій фашистами Одесі. Героями цих подій були бадаєвці.

 img_20180402_155147 Литвяков Ф. И. Подвиги пожарных Одессы в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. / Ф. И. Литвяков. – Одесса : Черноморье, 1999. – 110 с.

В цій книзі вперше описується героїчна боротьба з пожежами та робота пожежників міста під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Вона розповідає про героїзм та мужність пожежників Одеси, які в 1941 році обороняли, а потім боролися з ворогом у підпіллі і в 1944 році брали участь у визволенні Одеси.

 img_20180402_155233 Медведева З. М. Мы сражались под Одессой / З. Медведева. – Одесса : Маяк, 1972. – 84 с.

Зоя Матвіївна Мєдвєдєва брала участь в обороні Одеси. В минулому кулеметниця, Зоя Матвіївна з душевною теплотою розповідає про рядових бійців, командирів, солдатську дружбу і взаємовиручку, масовий героїзм солдат і командирів, які до кінця виконали свій обов’язок перед Батьківщиною. Ця розповідь – сувора, священна правда про кровопролитні бої з фашистськими загарбниками, про воїнів, які в роки війни здійснили подвиг в ім’я Батьківщини.

 img_20180402_155332 Одесса в Великой отечественной войне Советского Союза : сб. документов и материалов. Т. 1 / отв. ред. И. В. Бортников. – Одесса : Одесск. Обл. издательство, 1947. – 283 с.

Т. 2 : 17. Х. 1941 – 9. IV. 1944 / отв. ред. И. В. Бортников. – Одесса : Одесск. Обл. издательство, 1949. – 291 с.

Т. 3 : 9. IV. 1944 – 10. Х.. 1945 / отв. ред. И. В. Бортников. – Одесса : Одесск. Обл. издательство, 1951. – 238 с.

Ці раритетні видання надруковані в період 1947 -1951 років і являють собою збірку документів і матеріалів про героїчну оборону Одеси. У дні запеклих боїв із фашистами Одеса зіграла видатну роль у боротьбі за свободу, честь і незалежність нашої Батьківщини.

 img_20180402_155458 Одесса и Одесщина : библиографический указатель. Вып. 2 / сост. С. В. Дзюбина, Г. А. Каширин. – Одесса : Маяк, 1974. – 125 с.

Посібник є продовженням виданого в 1948 році покажчика літератури «Одеса у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.». В ньому відображена література за 1948-1970 роки.

 img_20180402_155516_hht Одесские катакомбы / сост. А. Н. Долженкова. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1974. – 160 с.

Особливу роль зіграли катакомби у період тимчасової фашистської окупації Одеси. В них базувались партизанські загони і підпільні групи, які вели героїчну боротьбу із загарбниками до визволення міста.

 img_20180402_155530 Поляков Б. «Молва» : документальная повесть / Б. Поляков. – М. : Молодая гвардия, 1970. – 111 с. ; ил. – (Юные герои).

В Одесі, в центрі Слобідки, паралельно розташовані дві вулиці: Бадаєва і Гордієнка. Так і в житті йшли вони поруч – командир партизанського загону та його вірний друг, чотирнадцятирічний розвідник Яша Гордієнко. Їм присвячена ця документальна повість.

 img_20180402_155540 Фадеев А. В. Подвиг Одессы / А. В. Фадеев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Госполитиздат, 1963. – 96 с. ; ил. – (Страницы истории Советской Родины).

22 грудня 1942 року Указом Президіуму Верховної Ради була заснована медаль «За оборону Одеси». Сотні героїчних захисників Одеси були удостоєні цієї високої нагороди. Про хоробрість і відвагу одеситів, які впродовж 73-х днів відстоювали своє місто, розповідає автор книги, учасник Великої Вітчизняної війни.

 Тунян Гамлетдесна воспалилась